Aktualności

Wybierz miesiąc:
Bohaterowie społecznego zaangażowania! - zgłoś firmę do konkursu "Dobroczyńca Roku"
11 stycznia 2021
Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne - począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.
więcej
Konkurs rządowy „Od zależności ku samodzielności”
11 stycznia 2021
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów Programu „Od zależności ku samodzielności”. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły.
więcej
Ważne! - dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
8 stycznia 2021
Ważne! Ostatni dzień składania wniosków do programów "Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Budżet rządowych programów to 130 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.
więcej
Gdzie będzie można się zaszczepić w Częstochowie - wykaz punktów szczepień
7 stycznia 2021
Trwają szczepienia osób z grupy 0 - m.in. personelu medycznego i niemedycznego szpitali, pracowników domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej.
więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.
7 stycznia 2021
Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.
więcej
Nowe prawo zamówień publicznych. Ważne zmiany dla spółdzielni socjalnych
7 stycznia 2021
1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wprowadziła zasadę efektywności, dzięki czemu zamawiający nie będą kierowali się jedynie kryterium najniższej ceny. Jeden z nowych artykułów ustawy dotyczy m.in. spółdzielni socjalnych.
więcej
Ogłoszenie o naborze do udziału w charakterze członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
7 stycznia 2021
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatek/kandydatów do udziału w charakterze członkini/członka komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
więcej
Można wysyłać propozycje projektów i przykłady dobrych praktyk do Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości
5 stycznia 2021
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), w której koordynację udziału Polski zapewnia Department Porządku Publicznego, rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznej edycji dokumentu pn. Work Programme. Do 22 stycznia można wysyłać propozycje projektów.
więcej
Nieodpłatna pomoc prawna, doradztwo obywatelskie i mediacje
4 stycznia 2021
Pomoc świadczona jest w punktach przy ul. Nowowiejskiego 26, ul. Al. Pokoju 12 , ul. Worcella 22 oraz w VIII LOS. Wszystkie porady są udzielane wg. zgłoszeń dokonanych telefonicznie pod nr 34 37 07 201.
więcej
Przyjmowanie zgłoszeń na prace społecznie użyteczne do 13 stycznia br
4 stycznia 2021
Informujemy o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń od organizacji pozarządowych oraz szkół zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na prace społecznie użyteczne .
więcej
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego