Inicjatywa lokalna

 

Wnioski na rok 2015 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

WNIOSKI PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ NA ROK 2015


Inicjatywa Lokalna zgodnie z art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu współnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Uchwała nr 708/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Określa to - Regulamin, który jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 2661.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 września 2018 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 1897.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa załącznik do Zarządzenia nr 2661.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1897.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Szczegółowe kryteria oceny wniosków

Wniosek posiada 2 załączniki:

Oświadczenie woli
Listę mieszkańców .