Fundacje

Fundacja Chrześcijańska "Adullam"
 ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365-38-30; 34 365 39 46
Jasnogórska Fundacja Pro Patria Bastion św. Rocha
 ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
 tel.: 34 377 72 63, 501 795 428,
Fundacja „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”
 ul. Michałowskiego 30, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 325 77 90
Fundacja im. J. Malczewskiego
 ul. Pułaskiego 15, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 12 06
Fundacja Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Z nami Łatwiej"
 ul. Czarnieckiego 13 b, 42-218 Częstochowa
 tel.: 500231265
Fundacja Wspierania Kultury Jasnachmura
 ul. Elsnera 2, 42-218 Częstochowa
 tel.: 693 185 136; 34 324 13 15
Fundacja "Lekarze z Misją"
 ul. Szajnowicza-Iwanowa 59 lok. 3, 42-218 Częstochowa
 tel.: 602 551 835
Fundacja "Promyk Nadziei"
 ul. Marsowa 6, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 372 11 41
Fundacja 7 dni
 ul. Nowowiejskiego 6/16, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 374 05 02
Fundacja Kultury Ekologicznej „Ogród”
 ul. Kawodrzańska 27, lok. 1, 42-202 Częstochowa
 tel.: 510 241 982; 34 365 76 62