Fundacje

Jasnogórska Fundacja Pro Patria Bastion św. Rocha
ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
tel.: 34 377 72 63, 501 795 428,
fax: 34 377 74 61
e-mail: pro-patria@jasnagora.pl
www: http://www.skarbyjasnejgory.pl/wydarzenia/
kierownictwo: O. Jan Golonka

Kultura, edukacja