Fundacje

Fundacja Wspierania Kultury Jasnachmura
ul. Elsnera 2, 42-218 Częstochowa
tel.: 693 185 136; 34 324 13 15
e-mail: jasnachmura@jasnachmura.art.pl
www: http://www.jasnachmura.art.pl
kierownictwo: Jabłońska Dorota

kulturalne