Fundacje

Fundacja "Lekarze z Misją"
ul. Szajnowicza-Iwanowa 59 lok. 3, 42-218 Częstochowa
tel.: 602 551 835
e-mail: biuro@lekarzezmisja.pl
www: http://www.lekarzezmisja.pl
kierownictwo:  Piotr Chwastek, Aneta Wilczyńska – v-ce
Fundacja „Lekarze z misją” działa na rzecz kształcących się i doskonalących się w zawodzie lekarzy, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, traktujących swój zawód jak misję, powołanie do ratowania zdrowia i życia całego społeczeństwa. Fundacja działa w obrębie pomocy społecznej, edukacji, zdrowia i promocji zdrowia