Fundacje

Fundacja 7 dni
ul. Nowowiejskiego 6/16, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 374 05 02
fax: 34 365 16 69
e-mail: fundacja7dni@gmail.com
www: http://www.7dni.com.pl/fundacja; http://www.fundacja7dni.free.ngo.pl
kierownictwo: Renata Kluczna

na rzecz osób bezrobotnych, prowadzi działalność proeuropejską, wspomaga rozwój gospodarczy