Fundacje

Fundacja Kultury Ekologicznej „Ogród”
ul. Kawodrzańska 27, lok. 1, 42-202 Częstochowa
tel.: 510 241 982; 34 365 76 62
e-mail: zofiaczaja.czaja@gmail.com
kierownictwo: Tomżyńska-Czaja Zofia

Ekologiczne