Fundacje

Fundacja Libertus
 ul. Chopina 62, 42-202 Częstochowa
 tel.: 666388088
Fundacja T-OFFICE DLA TURYSTYKI
 ul. Dekabrystów 41 lok 906, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 333 97 84
Fundacja Maxima Dzieciom
 ul. Kilińskiego 49, 42-218 Częstochowa
 tel.: 531377762
Fundacja Medicpedia
 ul. Brzozowa 38 lok. 2, 42-216 Częstochowa
 tel.: 500750023
Fundacja Mimo Lat
 ul. Bełchatowska 16 lok. 34, 42-202 Częstochowa
Fundacja Na Rzecz Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
 ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa
Fundacja Orzeł Biały
 ul. Kiedrzyńska 37a, 42-202 Częstochowa
 tel.: 503873986; 515082209
Fundacja PARADYGMAT
 ul. Worcella 32 lok. 13, 42-202 Częstochowa
Fundacja Piękna Polska
 ul. Bór 8, 42-202 Częstochowa
 tel.: 730 808 058, 537 047 374
Fundacja Przyjaciel z Sercem
 ul. Orkana 45/47, 42-229 Częstochowa
 tel.: 604124724