Organizacje sportowe

Aeroklub Częstochowski
 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/601, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 327 97 55, 783 995 277
Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego
 ul. Ogrodowa 18/22, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 324 86 02, 660 457 910
Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Akademii Polonijnej
 ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa
 tel.: 34 368 09 21 wew. 33, 34 324 96 62, 605 883 683
Częstochowska Akademia Taekwon-do
 ul. Henryki 10c, 42-224 Częstochowa
 tel.: 503 053 142
Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz
 ul. Olsztyńska 123/127, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 90 14 wew. 44, 601 501 818
Częstochowski Klub Pływacki PIRANIA
 ul. Schillera 5, 42-224 Częstochowa
 tel.: 608 054 747
Częstochowski Klub Sportowy BUDOWLANI
 ul. Dąbrowskiego 58/64, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 361 21 66, 605 732 822
Częstochowski Klub Sportowy Głuchych WARTA
 ul. Orlik-Ruckermanna 14, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 60 61
Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego
 al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
 tel.: 601 507 041 791263260; 887138851
Częstochowski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
 al. Armii Krajowej 66b, 42-215 Częstochowa
 tel.: 34 325 30 12, 668 196 859