Organizacje sportowe

Aeroklub Częstochowski
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/601, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 327 97 55, 783 995 277
fax: 34 327 97 55
e-mail: acz@aeroklub-czestochowa.org.pl
www: http://www.aeroklub-czestochowa.org.pl
kierownictwo: Włodzimierz Skalik - prezes

Modelarska samolotowa, szybowcowa, spadochronowa, motolotniowa, parolotniowa