Organizacje sportowe

Częstochowski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
al. Armii Krajowej 66b, 42-215 Częstochowa
tel.: 34 325 30 12, 668 196 859
kierownictwo: Jerzy Kowalski
Koszykówka, siatkówka, ringo