Organizacje sportowe

Uczniowski Klub Sportowy JURAJSKIE WILKI
 ul. Hektarowa 10, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 72 54
Uczniowski Klub Sportowy Kolarski JURA 47
 ul. Przestrzenna 70, 42-280 Częstochowa
Okręgowy Związek Brydża Sportowego
 ul. Św. Rocha 11, 42-202 Częstochowa
Uczniowski Klub Sportowy K-2
 ul. Baczyńskiego 2a , 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 322 31 21; 608197886
Uczniowski Klub Sportowy JURA przy OHP
 ul. Tkacka 5a, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 389 25 88
Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 ul. Jana III Sobieskiego 5, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 23 55
Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR
 ul. Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 40 75
Robotniczy Klub Sportowy SKRA
 Rynek Loretańska 20, 42-226 Częstochowa
 tel.: 602 462 633
Uczniowski Klub Sportowy JOKER
 ul. Jasnogórska 84/90, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 368 15 25
Klub Ogólnosportowy VICTORIA 1922
 ul. Krakowska 80, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 324 20 97, 34 368 21 73, 607 100 109