Organizacje sportowe

Jura Bike - Amatorski Klub Kolarstwa Górskiego
ul. Kiedrzyńska 61, 42-202 Częstochowa
e-mail: jurabike@interia.pl
www: http://www. jurabike.pl
kierownictwo: prezes Adam Pełka, wiceprezes Damian Bachniak