Organizacje sportowe

Klub Sportowy "Saints Częstochowa"
 ul. Fieldorfa-Nila 10/14, 42-224 Częstochowa
 tel.:  792 484 688
Stowarzyszenie AKTIVSPORT - Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia
 ul. Dąbrowskiego 7/2, 42-202 Częstochowa
Uczniowski Klub Sprotowy ORLĘTA
 ul. Powstańców Warszawy 144 a, Częstochowa
 tel.: 34 366 12 75
Stowarzyszenie CKM WŁÓKNIARZ S.A.
 ul. Olsztyńska 123, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 67 85
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ZABIEGANI Częstochowa
 ul. Kościuszki 3/184, 42-217 Częstochowa
 tel.: 608 286 416
Ucznoiwski Klub Sportowy "Delfin"
 ul. Nowowiejskiego 15, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 47 50
Rugby Club Częstochowa
 ul. Skłodowskiej-Curie 14/16/5 , 42-217 Częstochowa
 tel.: 510 120 388
TENIS-KLUB Częstochowa
 ul. św. Elżbiety 16/19, 42-226 Częstochowa
Stowarzyszenie Klub Sportowy APN
 ul. Walcowników 7, 42-208 Częstochowa
 tel.: 697 103 923
Uczniowski Klub Sportowy TRAUGUTT
 ul. Kilińskiego 62, 42-218 Częstochowa
 tel.: 34 361 25 68