Organizacje sportowe

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy SPEEDWAY
 ul. Walcowników 21, 42-208 Częstochowa
 tel.: 34 363 05 17; 509 288 793
Klub Sportowy ORKAN Ochotnicza Straż Pożarna
 ul. Festynowa 38, 42-280 Częstochowa
 tel.: 34 321 59 05
Klub Sportowy ORZEŁ Kiedrzyn
 ul. Ludowa 141A, 42-215 Częstochowa
 tel.: 661 631 469, 34 322 38 80
Klub Sportowy POLONIA
 ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa
 tel.: 502 399 272
Uczniowski Klub Sportowy ŻEROMSKI
 al. Niepodległości 16/18, 42-216 Częstochowa
 tel.: 34 370 95 64
Klub Sportowy RAKÓW
 ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa
 tel.: 34 323 54 33
Klub Sportowy START
 ul. Kasztanowa 7/9, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 363 94 33, 608 332 170
Klub Uczelniany Piłki Siatkowej Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej
 ul. Armii Krajowej 23/25, 42-229 Częstochowa
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza
 ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa
 tel.: 607 162 492
Stowarzyszenie Klub Wodny Enif
 ul. Bohaterów Katynia 23/77, 42-208 Częstochowa
 tel.: 601 365 475