Stowarzyszenia

Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 1939-1989
ul. Waszyngtona 62/3, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 324 54 43
kierownictwo: Henryk Baldowski

Kombatanckie