Stowarzyszenia

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Staszica 5, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 368 05 82; 34 368 05 83
e-mail: caritas@caritas.czest.pl
www: http://www.caritas.czest.pl
kierownictwo: Marek Bator

Caritas prowadzi placówki dla bezdomnych w tym noclegownie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach; Stację Opieki Pielęgniarskiej; Klub Abstynenta KROKUS; punkt wydawania odzieży i innych artykułów rzeczowych; punkt pomocy doraźnej; kuchnie i jadłodajnie dla ubogich; świetlice dla dzieci; organizuje kolonie letnie dla około 800 dzieci; organizuje codzienne wydawanie chleba w kilku punktach miasta.