Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Abstynenckie "Północ"
ul. Czecha 21, 42-224 Częstochowa
tel.: 34 362 22 69
e-mail: sapolnoc@wp.pl
www: www.abstynenci.czest.pl
kierownictwo: Zbigniew Jadczak

prozdrowotne