Stowarzyszenia

Klub Abstynenta "Wytrwałość"
ul. Waszyngtona 39, 42-217 Częstochowa
tel.: 34 324 55 20, 669 904 901
e-mail: wytrwalosc@gazeta.pl
www: http://www.klubwytrwalosc.pl/
kierownictwo: Andrzej Glądała

prozdrowotne