Stowarzyszenia

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej
 ul. Rejtana 7 b, 42-202 Częstochowa
 tel.: 363 9754
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej - Rada TJO
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 63 48
Grono Konserwatorów Zabytków Archeologicznych RP
 ul. Mirowska 8, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 16 38
Jurajskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 ul. Broniewskiego 3, 42-200 Częstochowa
 tel.: 601279009
Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne „Betel"
 ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 361 21 10
Klub Inteligencji Katolickiej
 ul. Kilińskiego 8, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 3616168
Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”
 ul. Łódzka 8/12, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 368 36 20, 343605570
Komitet Budowy Pływalni dla P.S.P.15 w Częstochowie
 ul. Wirażowa 8, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 365 01 00
Liga Krajowa
 al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 66 31
Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu
 ul. Worcela 20/22, 42-202 Częstochowa
 tel.: 604 386 136