Stowarzyszenia

Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne - Oddział w Częstochowie
 ul. Waszyngtona 73/15, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 324 97 25
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie
 al. Armii Krajowej 19 lok.310, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 325 07 85
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii im. Jana Długosza
 al. Armii Krajowej 13/15p1026, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 49 18 wew. 255; 660 053 963
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
 ul. Nowowiejskiego 3, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 361 87 19; 34 325 67 87
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Korpusu Wojska Polskiego
 ul. Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa
 tel.:  34 3244939 ; wt. I pt.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractw Optymalnych im. Prof. W. Sedlaka - Oddział w Częstochowie
 ul. Andresa 2 F, 42-224 Częstochowa
 tel.: 34 362 34 99
Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów
 al. Najświętszej Maryi Panny 2, 42-202 Częstochowa
 tel.: 502916526
Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe
 ul. Bohaterów Katynia 25 m. 29, 42-208 Częstochowa
 tel.: 34 363 94 74
Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych
 al. Wolności 20, 42-200 Częstochowa
 tel.: 34 360 50 06; 34 360 55 35
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
 ul. Waszyngtona 47 a, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 77 58 502 741 525