Stowarzyszenia

Polski Klub Kawaleryjski Oddział Terenowy im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich
 ul. Mstowska 46, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 324 76 51
Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie
 ul. Krasińskiego 11 a, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 361 46 60
Polski Związek Byłych WięŹniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Okręg w Częstochowie
 ul. Chłopickiego 19/38, 42-215 Częstochowa
 tel.: 34 313 15 37
Polski Związek Chórów i Orkiestr
 ul. Ogińskiego 13 a, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 46 51
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy
 al. Pokoju 11, 42-207 Częstochowa
 tel.: 34/324-45-06; 34 324-30-40
Polski Związek Filatelistów - Zarząd Okręgu
 ul. Ogrodowa 67, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 365 84 46; 509 122 830
Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
 al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa
 tel.: 34 363 18 88
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe
 ul. Orlik-Ruckemanna 14, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 361 60 61
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zarząd Okręgu w Częstochowie
 ul. Zielonogórska 21, 42-202 Częstochowa
 tel.: 34 362 90 69; 507 046 400
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Częstochowa
 ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
 tel.: 34 324 78 72