Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnegodla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

            Uwagi do projektu można kierować na adres Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 lub drogą elektroniczną na adres: ejeziak@czestochowa.um.gov.pl z dopiskiem: „Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnegodla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert".

         Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 9 lutego 2018 r. Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu15 lutego 2018 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy (Ewa Jeziak, ejeziak@czestochowa.um.gov.pl, 34 3707 502).

jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego